אורבניות דתית ודתיות אורבנית – עמוד 4 – צירופים חדשים

אורבניות דתית ודתיות אורבנית

אורבניות קדושה כציפייה משיחית
אורבניות קדושה כציפייה משיחית

איתן אברמוביץ •

35 דק' קריאה

פרק שלישי בפודקאסט של 'צירופים חדשים', שיחה עם הרב נעם סמט על מקומה של העיר בחיים היהודיים בתקופות שונות.

עבודת הזרות – מחשבות על עבודת השם העירונית
עבודת הזרות – מחשבות על עבודת השם העירונית

אביע"ד סנדרס •

16 דק' קריאה

על היכולת לשמוח בזרות העירונית ובמגוון התרבויות הנפגשות בה, ועל העבודה הדתית הצומחת מכך. הרצאה מתוך ערב לכבוד הגיליון של 'צירופים חדשים' על דתיות ואורבניות.

התורה כבסיס לתכנון עירוני בישראל ובירושלים
התורה כבסיס לתכנון עירוני בישראל ובירושלים

עינת רמון •

20 דק' קריאה

על ההתרחקות מאופי המגורים היהודי המסורתי, ועל הבעיות הכרוכות במיזמי הפינוי-בינוי. הרצאה מתוך ערב לכבוד הגיליון של 'צירופים חדשים' על דתיות ואורבניות.

אתגר החילון וחיי העיר
אתגר החילון וחיי העיר

איתן אברמוביץ •

30 דק' קריאה

פרק שני בפודקאסט של 'צירופים חדשים': שיחה עם ד"ר עמית עסיס על הרובד התיאולוגי הכרוך במעבר מהיישוב לעיר.

'ציון הלא תשאלי' – האנשת העיר כמפתח ללבה
'ציון הלא תשאלי' – האנשת העיר כמפתח ללבה

ידידיה גזבר •

דק' קריאה

על ההתייחסות לעיר כדמות אדם כדרך להתמודד עם הממד הלא ידוע שבקיום העירוני. הרצאה מתוך ערב לכבוד הגיליון של 'צירופים חדשים' על דתיות ואורבניות.