איתן אברמוביץ, Author at צירופים חדשים - עמוד 4 מתוך 4

איתן אברמוביץ

איתן אברמוביץ

איתן אברמוביץ הוא ראש מכון בינה לעתים שליד ישיבת שיח יצחק, ועורך כתב העת 'צירופים חדשים'. הוא מלמד הגות יהודית בישיבה, ומשמש כעורך ראשי במכון להוצאת כתבי הרב שג"ר. כתב דוקטורט בתכנית ללימודי פרשנות ותרבות באוניברסיטת בר אילן, על תפיסת הזהות היהודית בכתבי ר' צדוק הכהן מלובלין.

שמרנות בסוד הצמצום
שמרנות בסוד הצמצום

איתן אברמוביץ •

20 דק' קריאה

טענותיו של ר' חיים מווולוז'ין כנגד החסידות מאפשרים לחשוב על המפגש האקטואלי בין שמרנות לדתיות, ולהציע מבט אחר על הממד השמרני של הדת.

שמרנות ודתיות: מאמר פתיחה
שמרנות ודתיות: מאמר פתיחה

איתן אברמוביץ •

5 דק' קריאה

מה קורה לדתיות במפגש שלה עם השמרנות? סקירה של מאמרי הגיליון.

רצף וטוטאליות – מאמר פתיחה
רצף וטוטאליות – מאמר פתיחה

איתן אברמוביץ •

10 דק' קריאה

על הרקע לדיון בדתיות הרצף, וסקירה של הדיון בנושא.