צירופים חדשים - במה לשפה דתית חדשה
lampicon

מדרשי מלחמה

מדרשי מלחמה: פתיחה

איתן אברמוביץ וידידיה גזבר •

3 דק' קריאה

כשהמציאות טעונה לבלי הכיל, אך גם סוערת ולא ברורה – זה הזמן למדרש.

כשארון הקודש נלקח בשבי

אביעד שלמה מוריה •

5 דק' קריאה

מה קורה כשהעוגן הדתי עליו נשענת אמונת העם נכשל במתן מענה בעת צרה?

יונה והלורליי

הודיה פדר •

5 דק' קריאה

מפגש ימי בין יונה הנביא, שנשלח להפוך את עזה, לבין סירנה אירופאית.

וכל אשר ייגע על פני השדה בחלל וכו': מבחר מרחבים

ידידיה גזבר •

10 דק' קריאה

כניסה אל מאחורי הקלעים של הגוף כרוכה בסוג של טומאה. מחשבות בסוגיית 'חרב הרי זה כחלל'.

על זקנת המשיח

איתן אברמוביץ •

8 דק' קריאה

גם משיחים מזדקנים, מתים, נולדים מחדש – וחוזר חלילה. על מעגלי ההיסטוריה היהודית ועל ציפיית הגאולה.

מדרש דם

גבריאל באומן •

25 דק' קריאה

מדרש על פרשת עגלה ערופה (דברים כ"א, א–ט). על החלל שלא נודע מי הכהו, על האשמה ועל הכפרה.

פורים כפורים // סדר כל נדרי

משיח לור •

5 דק' קריאה

עיבוד מחודש של תפילת כל נדרי, לפורים שנת תשפ"ד.

לדרוש את הנפש

נדב בכר •

13 דק' קריאה

הנפש נדרשת, מתבקשת. ואדם נאלץ למסור את נפשו. על הנפש ועל מסירתה, בימים אלה ובכלל.

lampicon

מילים לעת מלחמה

והולכתיה המדבר

אורי ליפשיץ •

8 דק' קריאה

שיבתם של הממדים הגלותיים לקיום שלנו, מחייבת מחשבה מחודשת על המקום בו אנו נמצאים בדרך שבין שעבוד לגאולה.

נשימות טרופות לימי אייר

הרב יאיר דרייפוס •

8 דק' קריאה

ההכרה בסופיות שלנו ובמוגבלותנו יכולה לפתוח את הלבבות שלנו זה לזה, ולהוליך אותנו משנאת החינם אל האהבה.

מסע מפסח עד יום העצמאות: ימים של התכללות

בניה ינאי •

8 דק' קריאה

פסח, ספירת העומר, ימי הזיכרון והעצמאות – ימים המלמדים אותנו לשוב אל הברית היהודית ולהיבנות מתוכה.

עד שבא סנחריב, או: על הזיכרון

שרגא ביק •

10 דק' קריאה

הבלבול המאפיין את הקיום שלנו לא מאפשר להגשים את שאיפת הנקמה והניצחון המוחלט.

הכרת הישות

אבישר הר שפי •

8 דק' קריאה

על זרמי העומק הנחשפים כעת, על ההכרה בקיומו של הרוע, ועל מיצוי החיים המתגלה עם כליונם.

להמשיך השגחה בדמעות

נעם סמט •

5 דק' קריאה

על שתי דרכים להתמודדות עם הייסורים: אמונה בגאולה העתידית, או בכי של מחאה כנגד המציאות הנוכחית.

lampicon

על סדר היום

רשימה על בדידות וברכה

שרגא ביק •

7 דק' קריאה

על סיום התורה במותו הבודד של משה, ועל הברכה שבהקשבה לבדידות.

'השמים שבעצם אינם'

מתניה מאלי •

10 דק' קריאה

על נוכחות האין ושקיעת המטפיזיקה כהתרחשות דתית, בשיריה של רבקה מרים. פרק מתוך הספר 'נוגע במה שאינו: נוכחות והיעדר

מדרש מאומה

גבריאל באומן •

25 דק' קריאה

עיון בפרשת העקידה, ובשלל המטענים והמתחים הגלומים בה, באמצעות מדרש ישן-חדש.

lampicon

מחשבות חדשות על ההלכה

על מה נשענת ההלכה?

אורי ליפשיץ •

18 דק' קריאה

מה יש בהלכה שהופך אותנו למחויבים לה? שיעור ראשון בסדרה על מטא-הלכה, המבוססת על שיעורים שהועברו בישיבת 'שיח יצחק'.

'כבר קיבלו אבותיכם': המנהג וההלכה

אורי ליפשיץ •

20 דק' קריאה

מהו היחס בין המנהג להלכה הכתובה? ומה קורה למנהג כאשר הזיקה למקום ולמסורת המשפחתית מתערערת? שיעור שני בסדרה על

נצחיות ושינוי: ההלכה האורתודוקסית ורוחות הזמן

אורי ליפשיץ •

12 דק' קריאה

איך מתמודד השיח ההלכתי עם שינויים ערכיים, ומה הופך פסיקה מסוימת לאורתודוקסית? על תורה מן השמים וגמישות פרשנית, שיעור

מעבר לארבע אמות של הלכה

אורי ליפשיץ •

12 דק' קריאה

האם די בהלכה כדי להדריך אותנו? מה היחס בין ה'שולחן ערוך' למה שמעבר לו? שיעור רביעי בסדרה על מטא

ההלכה כעצה

אורי ליפשיץ •

11 דק' קריאה

מה קורה להלכה כשרואים אותה כעצה, ולא כחוק או ציווי? על סמכות ובחירה במערכת היחסים שלנו עם ההלכה. שיעור

איש ההלכה – בין שומר למשתמש

יאיר ברלין •

20 דק' קריאה

המבט על ההלכה כמערכת שאנו משתמשים בה ולא כאובייקט שאנו שומרים עליו, מעוררת מחשבות חדשות על מקומנו בתוכה, ועל

lampicon

מאמרי הרב שג"ר

על סִפּה של התמורה

הרב שג"ר •

17 דק' קריאה

דברים שאמר הרב שג"ר בשנת תשנ"ה, בערב לכבוד הספר 'על גבול התמורה' של יוסקה אחיטוב: על לימוד תורה ומחקר

סוד הרבי המשיח

הרב שג"ר •

35 דק' קריאה

מהו פשר המשיחיות של הרבי מלובביץ'? מה ביקש הרבי לחולל, ומדוע לא עלה הדבר בידו? שיחה של הרב שג"ר

השער של בין השמשות: דרשה על שיר

הרב שג"ר •

10 דק' קריאה

דברים שאמר הרב שג"ר בשנת תשס"ד, בערב לכבוד הספר 'סוסי אש' של תלמידו אבישר הר שפי. על אזורי המעבר

subjecticon

כתיבות קצרות

בעקבות הרב חיים שמואלביץ' בארץ הפלאות – דרכים לחינוך
בעקבות הרב חיים שמואלביץ' בארץ הפלאות – דרכים לחינוך
אודי (יהודה) דבורקין

כיצד מחנכים בעולם המשתנה ללא הרף? שילוב בין המידות

השער של בין השמשות: דרשה על שיר
השער של בין השמשות: דרשה על שיר
הרב שג"ר

דברים שאמר הרב שג"ר בשנת תשס"ד, בערב לכבוד הספר

על ניתוץ פסלים ועבודת אלוהים
על ניתוץ פסלים ועבודת אלוהים
אביעד עברון

ניתוץ הפסלים ברחבי העולם מעורר מחשבות על ההנצחה באמצעות

היא בחורה טובה כזאת
היא בחורה טובה כזאת
משה בלאו

דמותה של 'טליה', הדמות הנשית האופיינית לספרות הפייסבוק הדתית

המלחמה, הלוחות הטקטוניים הזזים, האדמה הרועדת, מאפשרים לנו, ולפעמים אף מכריחים, לחפש הקשרים חדשים לעצם הקיום, שעד אליה היה כמו מובן מאליו.

למאמר המלא